ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

اطلاعیه زمان برگزاری سومین کنفرانس برند

دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی برندتاریخ برگزاری سومین کنفراس بین المللی برندرا طی اطلاعیه ای اعلام کردبراساس این اطلاعیه کنفرانس در روزهای22و23ابان ماه1387برگزارمی گردد